- Hồ Cốc 2


Nov 30, -0001
- CD-CR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiển sự hạnh phúc của chính mình, KOBE cũng hoàn thành công việc ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và hạnh phúc đó để cho ra dc 1 bộ ảnh đẹp tuyệt ^^! - CD-CR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiển sự hạnh phúc của chính mình, KOBE cũng hoàn thành công việc ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và hạnh phúc đó để cho ra dc 1 bộ ảnh đẹp tuyệt ^^!
Read 3512 times Last modified Wednesday, 30 November -0001 00:00

About The Author


86/11 Thich Quang Duc st. Ward 5, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City