- Hồ Cốc 2

Nov 30, -0001
- CD-CR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiển sự hạnh phúc của chính mình, KOBE cũng hoàn thành công việc ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và hạnh phúc đó để cho ra dc 1 bộ ảnh đẹp tuyệt ^^! - CD-CR đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thể hiển sự hạnh phúc của chính mình, KOBE cũng hoàn thành công việc ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu và hạnh phúc đó để cho ra dc 1 bộ ảnh đẹp tuyệt ^^!
Read Hits: 3705 times Last modified Wednesday, 30 November -0001 00:00
Share it!

86/11 Thich Quang Duc st. Ward 5, Phu Nhuan Dist, Ho Chi Minh City